Cubana
(Ur filmen: "Söderpojkar")

				T: Jokern
				M: Kai Gullmar

Din är stjärnenattens melodi,
du barn av dröm och fantasi,
som nyss mig dansade förbi.
Jag kallar mig Cubana.
Din är doften utav rosors glöd,
som blomma här i överflöd,
med dina läppars färg så röd.
För dig är silvermånen tänd, Cubana.
Kom, Cubana, vila i min famn.
Du är som nattens melodi,
ett barn av dröm och fantasi,
men alltför kort skall lyckan bli,
i morgon är din sång förbi.
- Tillbaka -
- Till första sidan -