Cindy min Cindy
(Cindy, oh Cindy) 

				SvT: Gösta Rybrant
				M: Bob Barron - Burt Long

Jag gick till sjöss för att se mig om, på haven de sju.
och flickor såg jag vart jag kom, men ingen var som du.
Nej aldrig såg jag din like,
på haven de sju.

	Cindy, min Cindy,
	Cindy min enda vän!
	När vinden sej vänder,
	så kommer jag igen. 


Inspelning(ar): Lars Kåge / The Hit tops? / 1957 / Polydor 60103 / Lars Lönndahl / Gunnar Svenssons orkester / 1957 / RCA R 527 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -