Carina

				T&M: Pelle Nordström

Jämt uppå färden, runt om i världen,
har jag haft verklig tur.
Kvinnornas skara, söta och rara,
sköter jag med bravur.
Men bland de många, som jag lyckats fånga,
Carina den skönste är. 
Henne vill jag prisa, henne vill jag visa,
att jag är gränslöst kär.

	Carina, min Carina, o, jag anar nu,
	att i mitt hjärta bor allenast du, blott du.
	Du mig bedårar, all min sans försvinner, när jag ser,
	Ditt anlet änglalikt och hör din stämma, 
	som min själ tillber.
	Min längtansfyllda sång till dig i natten går,
	och "Jag är din" är nog det svaret som jag får,
	Du är den enda jag på hela jorden trohet svär,
	Carina, ljuva blomma min Carina,
	du är mig evigt kär.

Lockarna dina, gyllne fina,
tävlar med salens guld.
Ögonen tjusar, vilt mig berusar,
gudinna, ack var mig huld.
Halsen och barmen, snövita armen,
strålar gudomlig prakt.
och din mun som trånar, av livets vår den lånar,
sin underbara makt.

	Carina, min Carina....
- Tillbaka -
- Till första sidan -