Brännvin ut
				Mel: Skära havre

Brännvin ut och brännvin in, 
ja, brännvin är det bästa.
Fan ta den som brännvin har,  
men inte bju'r sin nästa!
- Tillbaka -
- Till första sidan -