Bonnjazz
(Johan på Snippen / Jazz på landet)

				T: Skånska Lasse
				M: Gaston René Wahlberg

Nu Johan på Snippen har köpt sej klaver,
med åttiofyra basar och fint faner.
och nu är det dans varje lörda gu' ger,
så på bönemöte går nog ingen mer.
När som Johan tar klaveret mellan sina hän'ner,
jäntera de skrattar så de visar sina tän'ner.
och när han drar uppå bälgen ett slag,
så blir det dans intill ljusande dag.
Alla våra pigor liksom alla våra drängar,
känner melodien liksom taktens alla svängar,
Johan han spelar så skjortan blir våt,
lägger sin skäl i varen'na dragspelslåt.

Nej kors se båd Ville och August ä' mä',
de trives nog bäst där det livat ä',
fast gammal en blir när som år'a går te',
ska en välan inte vara less' för de'.
Dansa det kan alla både kärringar och gubbar,
så att dammet ryker mellan tuv' och sten och stubbar,
får di en gammal och känd melodram,
dansar di av sej minst ett kilogram.
Gamla Fia stå ej längre sisådär och skolka,
killar inte de' i tärna när di spelar polka,
fast du är sjutti och jag sjutti'fem,
så ska vi jazza med gammal bonna-kläm.

Och Bloggarpa-Pelle och Hacktorpa-Jon,
di kom med en väska direkt från station.
Di har var't i sta'n och köpt hem sin ranson,
det märks uppå gången, det hörs uppå ton'.
Hoppa flickor så ni riktigt visar underkjolen,
dra i bälgen Johan så du trillar under stolen.
Tjo, ska du ha dej en stor pilleknark,
den gör i piglocket stort undervark.
Haddellå, hadellå, haderitirala,
dansen går så dammet står tess tuppen börjar gala.
Tack ska du ha för du spela' så bra,
så hissar vi Johan! Hurra! Hurra, hurra!

Och nu går vi hem hördu Lotta kom hit,
så ska jag dej följa på vägen en bit,
är hunn' inte lös går jag med än'na dit,
ifall jag får lönen för möda och flit.
Ni som inga flickar har gå genast hem i snarken,
så att inte ni i morr'n av husa-bonn får sparken,
för att ni sover bak' stutar och plog,
vi som har jänter vi klarar oss nog.
Johan uppå Snippen om du inte har nå't för dej,
ställer vi till skräll igen på onsdag eller lördag,
ja, de' är säkert det tummar vi på,
adjöken och tack för ikväll flickor små.


Inspelning(ar): Eric Engstam / Ork. / ? / HMV X 1813 / Ernst Rolf / Einar Fagstad, dragspel / 1924 / Odeon 2922 A / Instrumental / Sven Andersson - Sander Ahlquist / ? / Nord. Polyphon XS 49071 / Instrumental / Trio Dansante / 15 dec 1924 / HMV X 2157 / Åke Grönberg / Carl Jularbos ork. / 23 aug 1951 / Cupol 4525 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -