Bökeviksvalsen

				T&M: P. Nyström

Månen börjar visa sin silverklara kant,
Bökeby nu ligger så fager och så innerligen grant.
Kom nu söta flickor så ska vi ta en sväng,
pojkar finns det godt om här är hela Bökeby gäng.
Bryggan gungar när dansen går, 
men flickan ler bara när en kyss hon får. 
Ja här ska dansas av glatta tag, 
vi skall dansa till ljusan dag.
Jonas Petter Johansson, akta dej för hin,
Kajsa får du aldrig och aldrig får du heller väl Kristin.
Håll dej du till Greta, låt henne bli din vän,
låt hjärtat nu få tala till dej om kärleken.

Är du rask i svängen, ja tag ett vackert tag,
alla är vi glada å här ska dansas utaf glatta lag.
Fattar du galoppen så släpp dej bara lös,
tag du dej en tös, som inte är för pretantiös.
Hör hur Bökebergsvalsen går,
vi vilar ett tag ibland buskar och bland snår.
där mossan är som en mjuk resår,
en resår som man inte försmår.
Månen har gått undan och sola ho går opp,
nu så får vi sluta min min egen lilla rara hjärteknopp.
Först så ska vi dansa en allra sista sväng,
se'n vi ger oss hemåt över åker, över äng.


Inspelning(ar): Helge Mauritz / Olle Johnnys dragspelsorkester / 22 aug.1940 / Scala 340 / Helge Mauritz / Olle Johnnys dragspelsorkester / 22 aug. 1940 / Odeon D 5427 / Instrumental / Jularbo J:r's trio / okt. 1949 / Sonora 7578 / Instrumental / Jularbo-Kalle. Helge Eriksson / Ekophon NS 1317 / Åke Grönberg / Calle Jaerdes orkester / jun.1942 / Polydor 49552 / Åke Grönberg / Carl Jularbos orkester / 11 nov. 1951 / Cupol 4577 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -