Bohus bataljon
(Vann första pris i I17:s tävling om bästa soldatvisa)

				T: Axel Flodén
				M: Sten Frykberg

Det var Bohus bataljon som gick i fält, tra-la-la-la,
sicket fält tra-la.la-la, 
ärans fält, tra-la-la-la. 
Stadens flickor grät en skvätt, som det bleka döden gällt, 
sicken död i gas och svält! 
Där stod Ada och Beda och Kristin, 
Margareta, Asta och Katrin. 
Korna bölade och kråkorna dom skrek i högan sky,
när vi trallade och marchade förbi.
Kaparn visslade Halta Lottas krog, 
pållen gnäggade "bä" och bakåt slog. 
Det var bom-bom-bom, det var Bohus bataljon,	
som drog ut med byssa och kanon.

Det var Bohus bataljon som slog bivack, tra-la-la-la,
bak en stack, tra-la-la-la,
i sick-sack, tra-la-la-la.
Alla stjärnor lyste frid och grodorna sjöng, kvic-kvic-kvack,
månen glänste röd som lack.
Och vi drömde om Ada och Kristin,
Margareta och Asta och Katrin.
Trumman vispade och jägarhornen joddlade och gol,
ugglan kvittrade liksom en hes fiol.
Kaparn visslade Halta Lottas krog,
pållen gnäggade "bä" och bakåt slog.
Det var bom-bom-bom, det var Bohus bataljon,	
som drog ut med byssa och kanon.


Inspelning(ar): Elof Ahrle / Sven Arefeldts ork. / 07 nov.1940 / Sonora 3683, 7017 / Instrumental / Malte Johnsons Lisebergsork. / 06 nov. 1956 / Roulette RO 7037 / Kvartetten Synkopen / Gösta Wallenius, - trio / 23 jan. 1941 / Odeon D 3136 / Manskör / Kungl. Vaxholms kustart. reg. musikkår / 12 dec. 1941 / Sonora 1114, 3685 / Sigvard Hallgren och menige mannar / Nils Kyndels ork. / 17 dec. 1940 / Columbia DS 1238 / Wiggerskvartetten / (Sune Waldimirs) Ork. / 03 dec. 1940 / HMV X 6499 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -