I min lilla lilla värld av blommor
(Ur filmen: "Rännstensungar")

				T: Roland
				M: Ernfrid Ahlin

Allt vackert som jag drömt,
jag har i hjärtat gömt.
Där finns en bild av lyckan,
som aldrig jag glömt.

	I min lilla lilla värld av blommor,
	finns det plats för alla och envar.
	Där på gröna ängar barnen leka,
	och bland blommor dansar jag.
	Och sommarvindar våra kinder smeka,
	och solen den skall lysa varje dag.
	I min lilla lilla värld av blommor,
	där skall alltid, alltid lyckan dröja kvar.

Men sörj ej blommor små,
nog kan ni väl förstå,
att ni skall följa med mig,
jag vill ej ensam gå.

	I min lilla lilla värld av blommor,
	finns det plats för alla och envar.
	Uti träden alla fåglar sjunga
	om det vackra på vår jord.
	Och där finns inte några sorger tunga,
	och aldrig får du höra hårda ord
	I min lilla lilla värld av blommor,
	där skall alltid, alltid lyckan dröja kvar.


Inspelning(ar): Lisbeth Bodin / Åke Fagerlunds kapell / 07 mar 1935 / Sonora 7227 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -