Blomman

				T&M: Martin Koch

När vår Herre gör en blomma,
gör han stängeln mjuk och fin,
sedan sätter han små blader där uppå.
Sedan tar hans starkhets hand all jordens färg och dunkla must,
och se'n blåser han sin ande där i.

Då står blomman där och lyser med de kärleksrika färger klara,
kommen ur Guds egen hand att vara oss till fröjd -
Blomma! Blomma! var mitt hjärtas fröjd!

När vår Herre gör en flicka,
gör han nog på samma vis,
först en vacker, liten kropp, så mjuk och len,
Sedan tar hans starkhets hand från jord och himmel färg och ljus,
och han blandar dem och skapar hennes själ.

Då står flickan där och lyser bland de andra Herrens blomster klara,
kommen ur Guds egen hand att vara oss till tröst -
Flicka! Blomma: Var mitt hjärtas tröst!		


Inspelningar: Edvard Persson - Ingeborg Nyberg / Egon Kjerrmans ork. / 17 dec.1954 / Decca F 44271 / Ingrid Karlsson / Åke Jelvings ork. / 20 dec.1952 / Musica A 3341 / Instrumental / Einar Groths ork. / aug. 1941 / Odeon D 5003 / Karin Juel / Waldimirs ork. / 19 sep. 1939 / HMV X 7143 / Ruth Kasdan / Björn Schildknechts stråkens. / 1944 / Sonora 7182 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -