Bland dalar och berg

				T: Hugo Forsberg
				M: Sam Samson

I den praktfulla trakt
där så mången har sagt
att det vilar en särskild idyll
där finns sjöar och berg
Allting präglas av färg
Vackra bilder av all skön natur

Vi bo bland dalar och berg
med dess skiftande färg
Det vilar mystik
ifrån fåglars musik
På många stigar vi gått
vackra minnen vi fått
bland granar som skänkt romantik
Vid skogsbrynets rand
syns den gamla stugan stå
vars timmer har murknat
och höstvind har gjort den grå
Vi se av skogarnas färg
ifrån dalar och berg
att bilden om bygden är sann

Vi se av skogarnas färg
ifrån dalar och berg
att bilden om bygden är sann.


Inspelningar: Thory Bernhards - Nils Weingard / Sam Samsons ork. / 3 feb 1949 / Musica A 8864 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -