Inga stora bevingade ord

			T: Od Heimer
			M: Sven Madsen

Du ser på mig så tyst,
och munnen som jag kysst,
bär en fråga som ej talas ut.
Du ville att jag svor,
en helig ed och stor,
om en eld utan gräns utan slut.
		
	Men - 
	- lyckan är alls inte det som du tror,
	inga stora bevingade ord.
	Nej, lyckan är lågmäld - och njugg eller stor,
	så gästar den sällan vår jord.
	Du kan lova mig kärlekens kyssar och vår,
	du kan svära en trohet som aldrig förgår,
	Men -
	- lyckan är alls inte det du tror,
	inga stora bevingade ord.

Nej, lova ingenting,
men mena att den ring,
du tar mot denna stund av min hand,
betyder att vi två,
skall hjälpas att förstå,
då vi gå mot vår livslyckas land.
	Att - 
	- lyckan är alls inte det som du tror,
	inga stora bevingade ord.
	Nej, lyckan är lågmäld - och njugg eller stor,
	så gästar den sällan vår jord.
	Den är stjärnan i världsryndens blå ocean,
	som skall lotsa oss fram genom storm och orkan,
			
	Ja -
	- lyckan är alls inte det du tror,
	inga stora bevingade ord.
		
- Tillbaka -
- Till första sidan -