Inga stora bevingade ord

				T: Od Heimer
				M: Sven Madsen

Du ser på mig så tyst,
och munnen som jag kysst,
bär en fråga som ej talas ut.
Du ville att jag svor,
en helig ed och stor,
om en eld utan gräns utan slut.
		
	Men - 
	- lyckan är alls inte det som du tror,
	inga stora bevingade ord.
	Nej, lyckan är lågmäld - och njugg eller stor,
	så gästar den sällan vår jord.
	Du kan lova mig kärlekens kyssar och vår,
	du kan svära en trohet som aldrig förgår,
	Men -
	- lyckan är alls inte det du tror,
	inga stora bevingade ord.

Nej, lova ingenting,
men mena att den ring,
du tar mot denna stund av min hand,
betyder att vi två,
skall hjälpas att förstå,
då vi gå mot vår livslyckas land.
	Att - 
	- lyckan är alls inte det som du tror,
	inga stora bevingade ord.
	Nej, lyckan är lågmäld - och njugg eller stor,
	så gästar den sällan vår jord.
	Den är stjärnan i världsryndens blå ocean,
	som skall lotsa oss fram genom storm och orkan,
			
	Ja -
	- lyckan är alls inte det du tror,
	inga stora bevingade ord.


Inspelning(ar): Bigge Holm (Nonne Hall) / Cameo-orkestern / 17 mar 1939 / Cameo 575 / Bo Hallman (Nonne Hall) / Dansorkester / mar 1939 / Silverton 3256 / Hans Farvik / Charles Redlands orkester / 27 feb 1939 / Scala 231 / Harry Brandelius / Waldimir's orchestra / 9 feb 1939 / RCA Victor 26-1051 / Harry Brandelius / Waldimirs orkester / 9 feb 1939 / HMV X 6222 X 7794 / Johnny Bode / Willard Ringstrands orkester / 28 mar 1939 / Sonora 3499/
- Tillbaka -
- Till första sidan -