Beredskapsminnen
(Ur Hälsingborgs-revyn 1950)

				T: Nils Bie
				T: Diverse

Mel: Flickorna i Småland
Ja, tänk ändå - god vänner - som tiden den går.
Det låter som en saga men det har gått tio år,
se'n förra gång jag klädde mej i denna elegans,
och åkte ut som inkallad i Sverige någonstans.

Dit kom pågar i från Malmö,
dit kom pågar ifrån Lund.
Dit kom kisar ifrån Eken,
lappar ifrån Östersund.
Dit kom masar ifrån Mora,
Kållar  ifrån Göteborg,
Pågar ända ifrån Jokkmokk ner till staden Trelleborg.

Mel: Min soldat
Till närmsta förråd vi tåga alla i takt,
och kläddes i denna gråa krigiska prakt.
Se'n fick man en bössa och blev utställd som vakt,
någonstans i Sverige.
Där gick man beredd - ja, både vardag  och helg,
med gördel och ränsel, bajonett och butelj.
Var morgon en fuling kom och blåste revelj,
någonstans i Sverige.

Mel: Revelj
Nu ska ni opp - ska ni opp
Nu ska ni opp - ska ni opp
opp med er - opp med er
opp med er.

Mel: Samling vid pumpen
Samling vid pumpen sedan började valsen,
tvålen den gick ifrån kamrat till kamrat.
Två pet i örat, och se'n tre varv om halsen,
När det va' klart så va' det tid för lite mat.

Mel: Kom hem till mitt land
Korv, korv,
korv, korv.
korv av kött, korv av fisk, korv av torv,
Våran kock kokte snäll,
morgon middag och kväll,
bara korv - bara korv - bara korv.
Den snöiga nord är vårt fädernesland,
det ska vi försvara med geväret i hand.
och därför till skjutbanan gick vi ibland,
för att öva oss i vapenbruk litet grand.

Mel: Bohus Bataljon
Det sa BOM BOM BOM 
när vår stolta bataljon,
låg och sköt med bössa och kanon.

Mel: It's a long way to Tipperrary
It's a long way to Tipperrary,
det är lång väg att gå.
till den flickan man är kär i,
därför blev det ofta så.....

att man fick gå med flickorna i hagen,
Människan är en usel och en svag en,
Sing, sing, sing,
men det gör ingenting.

Mel: Lili Marleen
Flickor finns det många i ett krigarliv,
flickor som är stronga är bra som tidsfördriv.
Av alla flickor minns jag en,
med kind så len och granna ben.
Det var Matilda Gren,
det var Matilda Gren.

Mel: kaparen, löjtisen, schassen och jag
Igenom radiotjänst vi skicka hälsningar en da'
båd' kaptenen, löjtisen, schassen  och ja'
man gick till mikrofonen och med tydlig stämma sa:
	
Mel: Hälsa dom därhemma
Hälsa dom därhemma,
hälsa barn och fru.
Hälsa Moster Emma,
ifrån nittisju.
Tack för stickevanten,
prima kvalite,
Käre morbror Svante!
Tack för ditt - hick - paket.
Hick!

Mel: I sommarens soliga dagar
I sommarens soliga dagar,
om vintern när snöbyar jagar,
vi lågo i skogar ocvh hagar,
tills dess det kom ett bud, som lydde så:

Nu är det muck, nu är det muck,
vi alla drog en lättnads suck.
Nu är det muck, nu är det muck,
ja det va' verkligt kuckelimuck.
Man får lämna in alla grejer,
från pirka och till pjuck,
se'n va' man muck.

Mel: Flickorna i Småland
Se'n for pågar hem till Malmö,
då for pågar hem till Lund.
Då for kisar hem till Eken,
lappar for till Östersund.
Då for masar hem till Mora,
Kållar for till Göteborg
och så var det lugn och ro från Jokkmokk ner till Trelleborg.
- Tillbaka -
- Till första sidan -