Öl av dig

				Mel: All of me

Öl av dig.
Jag vill ha öl av dig.
Skicka hit några kalla pilsner.
Kärlek nej, jag vill ej ha det.
Gifta mej, de får nog va´det.
Öl av dig.
Jag vill ha öl av dig.
Kärlek nej, inga relationer,
vill du ha mig
så säg inte nej.
När jag ber om öl av dig.
- Tillbaka -
- Till första sidan -