Beatrice-Aurore

				T: H. Löwenhjelm
				M: H. Casserman

I gamla sta'n vid Kornhamns torg i Hallbecks antikvariat,
en gammal drömbok köpte jag, i folioformat.

Se'n drömde jag förliden natt om Beatrice-Aurore,
det var en gammal käresta, väl död se'n många år.

Hon stod mej när, hon tog min hand, hon manade mej kom,
med ens förstod jag att hon var den enda jag tyckt om.


Vi gingo i en lindallé på gula våta blad,
och tårar sköljde på min kind men jag var ändå glad.

Vi gingo länge hand i hand och talade som barn,
så stodo vi med ens framför en gammal väderkvarn.

Jag sade: "Beatrice-Aurore, säg vill du bliva min?"
"Ta fatt mej då" hon ropade och slank i dörren in.
 
Och jag sprang in och letade i alla dunkla vrår,
och ropade, men ingen stans fanns Beatrice-Aurore.

Jag vaknade vid att jag grät och kände hjärtats sting,
och i min drömbok sökte jag men där stod ingenting.


Inspelning(ar): Eva Helena Grill / Sven Arefeldts orkester / maj. 1941 / Sonora 7036 / Instrumental / Ork. m. Sanford Gold, piano / 31 jul 1956 / RCA R 512 / Sven-Olof Sandberg / Orkester / 28 nov 1942 / Sonora 7094 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -