Barnatro

				T: Gunnar Dahl
				M: J.A. Hultman

Har du kvar din barnatro,
ifrån hemmets lugna bo?
Kan du bedja än som förr du alltid bad?
Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är,
gamla mor då känner sig så nöjd och glad.


	Barnatro, barnatro,
	till himmelen du är en gyllne bro!
	Barnatro, barnatro,
	till himmelen du är en gyllne bro!
	
Likt en seglare i hamn,
blev du lugn i modersfamn
ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land.
Hennes stämma blev så varm,
när du låg vid hennes barm,
hon din framtid lade tryggt i änglar famn.

	Barnatro, barnatro....

Du har kanske vandrat kring,
runt om hela jordens ring,
och i fjärran land du sökt att lyckan nå.
Du har gråtit mången gång,
när du hört en gammal sång,
som du minnes ifrån hemmets lugna vrå.

	Barnatro, barnatro...

Du blir lycklig liksom förr,
om du öppnar hjärtats dörr,
barnaårens sällhet åter bliver din.
Uti himmelen blir fröjd,
och du själv blir glad och nöjd,
du kan sjunga se'n med jubel i ditt sinn.

	Barnatro, barnatro...


Inspelning(ar): Christer Falkenström (11 år) / Egen cittrra / 17 jun. 1954 / HMV X 8501 / Gustav Kolm / Frälsningarmens barnkör / HMV X 7384 / Hildur Boo - barnkör / Ork. / 11 sep. 1947 / Cupol 1986 / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) - Siv Öst / Strängtrio / 13 aug. 1954 / Cupol 4862 / Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) / Martha E. Nelson, piano / Chicago mar. 1949 / Quality SM 28 / (US) Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst) / Walfred Andersson - Willard Ringstrand / Sonata 62 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -