Jag har bara ögon för dej
(Ur filmen: "Bara en trumpetare")

				T: Dardanell
				M: Gösta Wallenius

Han: 
De' ä' något visst med sommarnätter,
i en svärmisk stämning dom oss sätter.
Man får lust att sjunga små kupletter,
handlande om kärlek, tro och hopp.

Hon: 
Jag förstår den skald som skrev sonetter,
när på himlen månen stigit opp.
uti mitt hjärta känns 
det är någonting som bränns...
Därom är vi väl överens?

	Han: 
	Alla stjärnor som uppå himlen blänker,
	dom fördunklas av den blick som du mej skänker.
	Karlavagnen kan inte förtrolla mej,
	ty jag har bara ögon för dej.
	När vi sakta glider fram i sommarnatten,
	ä' de' Amor själv som tagit hand om ratte.
	Vart vi styr,
	vart vi flyr,
	är en hemlighet för mej,
	ty jag har bara ögon för dej.
	
Hon: 
Det tydligen helt utan risk inte är,
att köra bil när man är kär.
Det kanske säkrast är att jag ratten tar,
innan vi i diket far.

Han: 
När med tio mil i timmen fram du susar,
ä' de' mej och inte motorn som du rusar.
När i diket vi hamnat, de' märker jag nog ej,
ty jag har bara ögon för dej.


Inspelning(ar): Hans Farvik / Charles redlands ork. / / Scala 184 / Johnny Bode / Bernard Ejes Dansork. / 01 sep 1938 / Silverton 3218 / Mary Hjelte - Svenne Berg (Sven Arefeldt) / Cameo-orkestern / sep 1938 / Cameo 545 / Sickan Carlsson - Elof Ahrle / Einar Groths ork. / 23 sep 1938 / Odeon A 255 553, D 2998 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -