På en liten smutsig bakgård 

				T&M: Ulf Peder Olrog 

  F        Bb        C7         F
Änglarna dom bor väl i nå'n sorts studentskehem, 
 Bb       F             G7         C7
jag vet inte hur dom har't, men säkert har dom rart.
 F        Bb        C7        F 
Bara äkta helgon får väl hälsa på hos dem, 
       Bb          F            C7       F  F7
Sankt Niklas, Sankte Peter och Sankt Pettersson så klart. 
    Bb                 F
Men du och jag får inte vara med i deras gäng, 
   Bb                 G7       F
vi syndare på nåden går och gnolar vår refräng: 
	     F                   Bb
	På en liten smutsig bakgård i de saligas kvarter, 
	     C7                   F   C7
	ska' vi spela du och jag en kort minut. 
	       F                     Bb
	Kanske änglarna från fönstren några slantar kastar ner 
	     C7                       F  F7
	innan gårdskar'n Sankte Per oss motar ut.
 	                       Bb
	Inga rena, vita skjortor har vi fått som dygdens lön, 
	    G7                 C7 H7 C7
	dina skära små pyamas passar inte i miljön. 
	    F                    Bb
	På en liten smutsig bakgård i de saligas kvarter, 
	     C7                 F
	ska' vi spela du och jag en kort minut. 
 

Blir det jubileum hörs från änglahemmets torn, 
Gabriel som blåser i sitt lilla mässings horn. 
Snart församlas syndarna och hyllar dem som är, 
vår ängla-kvinns-student-förenings-chef-de-secraetarie. 
De sjunger ej om vintern rasat ut och tocke' där, 
i stället hörs en skrovlig röst som låter just så här: 
 
	På en liten smutsig............ 
 
Från fönstren startar då och då en ängla flygflottilj, 
och landar se'n på våran gamla källartaksbastilj. 
Se'n flaxar dom omkring här med vingar utav gull, 
det vet jag ganska säkert fast de säjer jag är full. 
Men du och jag får inte köpa vingar någonstans, 
istället får vi gratis både klövar, horn och svans. 
 
	På en liten smutsig............ 
- Tillbaka -
- Till första sidan -