Beväringsvals från Backamo / Tjo uppå Backamo

				T: Göran Svenning
				M: David Hellström
	                
Tjo! Uppå Backamo nu excerat ja' har, tralla,
tvåhundraförti da'r, tralla,
var ja' en kronans kar', tralla.
Där feck ja' sell å sluring å ärter var da', tralla.
men feck ej lelle nubben ta' trallalla.

	Tjo! Uppå Backamo vi exera' å vi marchera', vi dansa å vi spassera'
	tell Grinneröds sjö, du dejeliga mö.
	Där uti måneglansen, vi vila' oss etter dansen,
	en köss uppå lilla munnen, min vän ä' du mä på den.

Löjtnanter och kaptener komdera' oss där, tralla,
Bohus bevärings här, tralla,
mä'packning å mä' gevä'r, tralla.
Där feck vi göra höger å så vänster om, tralla
å vi sköt näggu' allri bom, trallala.

Tjo! Hva' han slo' på trumma musikkorpral Blom, tralla,
bom, tarrarra, bom tralla,
bom, tarrarra, bom tralla.
Allri' så kan ja' glömma korpral Kampelin, tralla,
römosi', frodi' fet å fin, trallala.

	Tjo! Uppå Backamo.......... 

Fanjonkrar tjocka, feta di tutade, bom ta, ta,
hör på kornetter, ta, ta, ta,
hör på klarinetter, ti, ta, ta.
Hör på basuner, valthorn och trummor, tra bom, trarra.
vals mä dej, min vän, går bra, trallala.

Kalle mä' lella "schåset" en masthuggsvals tar, tralla,
"mubban" i mun han har, tralla,
fjällan ä' fin å rar, trallala.
Kalle han kröker rögg å kromboktar sej bra, tralla,
fjäalla' från Götteböj blir gla' , trallala.
	
Böxera va' för korta, mi' kappa för lång, tralla,
grötrocken va' för trång, tralla,
ljuda ska dock min sång, tralla.
Prisa ja' vell i visa beväringa gla', tralla,
Leve för Backamo å Sverige, hurra!

	Tjo! Uppå Backamo............


Inspelningar: Artur Rolén / Olle Johnnys orkester / 27 jan. 1941 / Scala 373 / Artur Rolén / Tore Svensson & Co / Odeon A 255 106 (D 2530) / Calle Johansson / Helge Lindberg, flygel / feb. 1928 / Polyphon XS 46868 / Ernst Rolf / Orkester / 1914 / Odeon R 148 924 (D 2493) / Gustav Fonandern / Dragspel / 14 jan. 1914 / CRG 582076 / Instrumental / Bröderna Andersson / 1914 / Odeon A 145 773 / Instrumental / Ernst Eriksson, Skultuna / 24 aug. 1913 / CRG 2-589109 / Instrumental / Helges (Olssons) ork. / apr.1936 / Sonora 3247 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -