Är det såhär, när man är kär

				T: Sven Goon - Gösta Rybrandt
				M: Sven Goon

Jag är femton år, jag heter Ellinor,
och som ni förstår, uti min ungdoms vår.
Ändå kan det hända att jag känt,
hur den första kärleken bränt.
På en bio han, bjuder mig ibland,
och när det blir mörkt tar vi varann i hand,
Oh, vad det känns konstigt i mig då,
ofta har jag frågat mig som så:

	Är det så här, när man är kär när man är liten,
	hur blir det då, när man blir kär när man blir stor?
	Jag ha ju hört att varje flirt blir nött och sliten,
	och med tiden bleks den rödaste amor.
	Men jag tror ej därpå,
	för han mig älskar så.
	Jag känner mig så svag,
	då undrar jag hur det skall gå.
	Är det så här, när man är kär när man är liten,
	hur blir det då, när man blir kär när man blir stor?

- Tillbaka -
- Till första sidan -