April

		T: Lille
		M: Rob Robertson

Vårvind, som leker uti april,
säg henne: "Jag är kär"
Säg att hon måste höra mig till,
all hon för mej nu är.
Vårvindar lär mig, hur kunna ni,
susa en vårsymfoni,
Vårvindar lär mig den poesi,
som gör att hon min ska bli.
- Tillbaka -
- Till första sidan -