Telegrafisten Anton Hanssons vals

				T&M: Evert Taube

   C     F          C
I hans majestät Karl den femtondes år, 
     G7        C
gick telegraferingen per semafor.
            F       C
Men sedan när Oscar blev kung som ni vet, 
   G7           C       C7
då fick telegrafen elekrtricitet.
    F                 C
Då blev Anton Hanssons så innerligt glad, 
      F                C          C7
som telegrafist i staten, han satte sig vid apparaten, 
      F            C
och knackade ner i tre fjärdedels takt, 
    G7                        C
ett vackert telegram till en avlägsen trakt.


Här sänder jag gnistor som tydas till ord, 
och ila som blixtar iväg runt vår jord.
I kväll är det bal i mitt ensliga hus, 
på klippan i havet vid vågornas brus.
Fyrmästar'n han spelar fiol i min sal, 
två skeppbruta sitter stumma, och matas utav min gumma.
Men lotsarna som drog dem ur deras kval, 
de sväva' nu i valsen, i kväll är det bal.

Jag räknar ej orden så noga i kväll, 
elektriciteten den gör mej så säll.
Jag har ju predikat om detta du vet, 
och slutligen fick vi elektricitet.
Så snabbt som min tanke når dej mina ord, 
du var ju min första flamma, och närapå med det samma, 
jag sagt det så ilar det runt kring vår jord, 
var hälsad bortom haven från vännen i nord.

Nu ser jag i fönstret hur månen går ner,
men då lyser solen på himlen hos er.
Hos mej är det natt men hos dig är det sol,
fyrmästarn förvillar mej med sin fiol.
Och lotsarna dansa med flickorna här,
min toddy står het i glaset!
En hälsning ifrån kalaset!
Nu kommer min gumma Charlotta du vet,
men din är jag ändå per elektricitet.


Inspelning(ar): Carl Otto Taube / Sven Rünos ens. / 11 mars 1948 / HMV X 7423 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -