Ankaret opp
(Ancohors away) 

				SvT: Fritz-Gustaf
				M: Chas. A. Zimmermann
 
Tretungad flagg i topp, 
ankaret opp.
Var än vi kosan ställer,
ja, om våra liv det gäller. 
Alltid på vakt vi står, 
hur än det går,
tretungad flagg i fred som uti strid vi svär vår trohetsed

Tretungad flagg i topp, 
ankaret opp.
Aldrig vår plikt vi svika, 
vi kan falla men ej vika.
Vad ödet oss beskär, 
trohet vi svär.
Tretungad flagg, som är symbolen för den frihet vi har kär.
 


Inspelning(ar): Instrumental / Nisse Lind, dragspel / 5 feb 1940 / Sonora 1117 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -