Alpgossen

				T: Torres
				M: Gretli Egger

En alpernas son ska ha mod i sin barm,
han får aldrig blekan för höjder och stup.
Han ska också joddla och sjunga med charm,
om han ska behålla min kärlek varm.

	(Joddling)

Min joddlargosse är smidig och käck,
han litar ja' på uti allvar och lek.
När vi är tillsammans fly sorgerna väck,
-- bekymren de läggs i en gammal säck.

	(Joddling)

Är vi från varandra det gör inget alls,
vår joddling går vida i grönskande dal.
När kvällen är inne vi möts i en vals,
och jag får hans armar omkring min hals.

	(Joddling)	


Inspelning(ar): Gretli Egger / Jerry Högstedts ork. / 12 maj 1952 / Cupol 4618 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -