Alle man på post
(Ur filmen: "Alle man på post")

				T: Jokern
				M: Gösta Wallenius

Här ska ni se på grabbar som jämt vill vara med,
för här är vi soldater i samma armé.
Ja visst har krigarlivet båd' mödor och besvär
men helst så ska man sjunga sisåhär:
Det kommer en dag (ja ja) gamle vän (ja ja)
när vi kommer tillbaka igen (ja ja).
Vi skall komma en gång,
med solsken och sång,
till vår älskade, älskade vän.
Här står vi på topp (ja ja) gamle vän (ja ja)
tills det åter blir fred igen,
och den tid vi låg inne,
är bara ett minne,
och solen ska lysa igen.
Då kommer, ja då kommer de åter en gång,
med solsken, ja med solsken, med solsken och sång.
Vi sjunger, ja vi sjunger, om vänskap och fred
när vi kommer tillbaka, tillbaka en gång.

Dom tankar som vi tänker dom går i gult och blått,
och vi har rullat 'hop oss liksom en igelkott.
Där taggarna dom är ju kring sveriges ett staket
och nosar räven dit så blir han bet ????
Det kommer en dag (ja ja) när det känns (ja ja)
att det kan osa hett vid vår gräns (ja ja).
Stå vi allla för en och då gamle vän,
ska vi skicka raketer som bränns.
Då står vi på topp (ja ja) till den dag (ja ja)
då det åter blir fred igen.
När vi får börjar knoga och svarva och ploga
och jobbar som fredliga män.
Vi muckar, ja vi muckar väl alla en gång,
med solsken, ja med solsken, med solsken och och sång.
Med kyssar, ja med kyssar, vi hälsa vår vän,
när vi kommer tillbaka, tillbaka en gång.


Inspelning(ar): Kvartetten synkopen / Gösta Wallenius ork. / 16 aug 1940 / Scala 336 / Elof Ahrle / Sven Arefeldts orkester / 21 jul 1940 / Sonora 3683, 7018 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -