Älfkarlebyvalsen

				T: Karl Ewert
				M: V. Widqvist

Kom följ mej genom skogen vi till dans ska' gå,
där borta uppå logen ska' en sväng vi få.
På afstånd ljuder valsen smekande och varm,
jag i genom dansens hvirfel dej ska föra vid min arm.
Svara mej ej, blott skynda dej säj, du vet ju att du är allt för mej.
en kyss, åh jag ber när ingen det ser, d'ä lustigt me' dans till klaver

	Hör du hur skogen susar, 
	hör hur vattenfallet brusar,
	sorgerna vi ha, i kväll de fly, 
	när Augustimånen blänker,
	på sin kärlek blott man tänker, 
	flickan i Älfkarleby.

Jag förde dej ur dansen djupt i skogen in,
och där i måneglansen svor du att bli min.
Jag kysste dina ögon, smekte ömt ditt hår,
långt i fjärran tonar ekot från vår sköna vals som går.
Tiden förgår, nu stillheten rår, i kväll är lyckan och världen vår,
nu hand uti hand, från skogsbrynets rand, vi vandra mot drömmarnas land.
- Tillbaka -
- Till första sidan -