Alexander's Ragtime Band
(Engelsk text)

				SvT:? 
				M: Irving Berlin 

Kom hit och hör,  kom hit och hör,
Alexander's Ragtime band.
Kom hit och hör, kom hit och hör,
maken finns ej i vårt land.
Dom kan spela en signal nå't så käckt och delikat,
så det blir fart på den värsta tennsoldat.
Man kan ej ens om man vill sitta still.

Ja, come along! Ja, come along!
Han med pinnen i sin hand,
de' ä' just han, de ä' just han,
som är chef för detta band.
och om ni nu vill höra Swanee River synkoperad,
så kom och hör, så kom och hör,
Alexander's Ragtime Band


Inspelning(ar): Instrumental / Hocha Trio / ? / Philips P 34 373 / Instrumental / Nisse Lind - Banjo Lasse / dec 1937 / Toni 627 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -