Skål till Dr. Ågren

				Mel: Fia Jansson

Känner du doktor Ågren som bor i ditt sinne?
Just nu så är han ute men i morr'n är han inne!
Ågren är den som skrivt det sextonde budet,
allting som smakar gott det är också förbjudet!
- Tillbaka -
- Till första sidan -