Alltid full

				Mel: Clementine

Full i dag och full i morgon,
så är livet gjort för mej.
Alla andra har varandra,
jag skall aldrig gifta mej.

På min gravsten skall det ristas,
skall det ristas på latin,
att här under vilar stoftet,
av ett djävla fyllesvin.
- Tillbaka -
- Till första sidan -