Översättning mellan olika tonarter

CC#DD#EFF#GG#ABbH
C#DD#EFF#GG#ABbHC
DD#EFF#GG#ABbHCC#
D#EFF#GG#ABbHCC#D
EFF#GG#ABbHCC#DD#
FF#GG#ABbHCC#DD#E
F#GG#ABbHCC#DD#EF
GG#ABbHCC#DD#EFF#
G#ABbHCC#DD#EFF#G
ABbHCC#DD#EFF#GG#
BbHCC#DD#EFF#GG#A
HCC#DD#EFF#GG#ABb

Exempel:
Om du t.ex. har en låt ackordsatt i tonarten C men spelar den i tonarten F och stöter på ett A-ackord. Gå då in i första raden (C) och fram till A. Gå sedan rakt ner till raden för tonarten F då ser du att ett A i tonarten C motsvaras av ett D i tonarten F.
Vanligaste ackorden i respektive tonart
Grundton - - - - Septim ackordMoll ackordFörtecken
CFG7AmInget
C#F#G#7Bbmbbbbb
DGA7Hm##
D#G#Bb7Cmbbb
EAH7C#m####
FBbC7Dmb
F#HC#7D#bbbbbb
GCD7Em#
G#C#D#7Fmbbbb
ADE7F#m###
BbD#F#Gmbb
HEG7G#m#####

- Till första sidan -