Översättning mellan olika tonarter

CC#DD#EFF#GG#ABbH
C#DD#EFF#GG#ABbHC
DD#EFF#GG#ABbHCC#
D#EFF#GG#ABbHCC#D
EFF#GG#ABbHCC#DD#
FF#GG#ABbHCC#DD#E
F#GG#ABbHCC#DD#EF
GG#ABbHCC#DD#EFF#
G#ABbHCC#DD#EFF#G
ABbHCC#DD#EFF#GG#
BbHCC#DD#EFF#GG#A
HCC#DD#EFF#GG#ABb

Exempel:
Om du t.ex. har en låt ackordsatt i tonarten C men spelar den i tonarten F och stöter på ett A-ackord. Gå då in i första raden (C) och fram till A. Gå sedan rakt ner till raden för tonarten F då ser du att ett A i tonarten C motsvaras av ett D i tonarten F.
Gitarrackord

C-dur / a-moll

Dess-dur / b-moll

D-dur / h-moll

Ess-dur / c-moll

E-dur / ciss-moll
.

F-dur / d-moll
.

Fiss-dur / diss-moll
Gess-dur / ess-moll

G-dur / e-moll
.

Ass-dur / f-moll

A-dur / fiss-moll

Bb-dur / g-moll

H-dur / giss-moll

- Till första sidan -