Två små fåglar på en gren

		T&M: Fryman - Sven Paddock - Åke Söderblom

Med varann gick vi hand i hand  på ett månskenssvärmeri.
Ty det påstås att, just en månskensnatt,
är det romantik uti.
Flickan log och mitt hjärta slog,
och jag sa: Jag är så kär, varför kärlekseld
tändes denna kväll, förklarar jag såhär:

	Jo, det satt i månens sken
	två små fåglar på en gren.
	När de kvittrade,
	vi fnittrade
	och vi kysstes i allén.
	Och så kom jag på idén,
	när det uti alla trä'n,
	ibland löv och blad
	sitter rad i rad
	två små fåglar på en gren.
	Så kan väl vi med ens, bli överens
	om att bli ett lyckligt par.
	Och frågar nå'n såhär:
	Hur blev du kär?
	Är jag klar med detta svar:
	Jo, vi såg uti allén,
	två små fåglar på en gren,
	och då tänkte vi
	vi vill också bli,
	två små fåglar på en gren.
- Tillbaka -
- Till första sidan -